3Bpi - Pi de les Tres Branques


Placa traductora de nivells per a Raspberry Pi

Placa 0508_v2Tweet

set05_08v2 - 3Bpi set05_08 - 3Bpi on Raspberry Pi


Esquema

set05_08_v01_sch.png

Descripció


    Aquesta placa tradueix bidireccionalment les entrades/sortides de la GPIO de la Raspberry Pi, que treballa a 3,3V, als nivells TTL, àmpliament emprats, de 5V.

    La segona revisió de Raspberry Pi (identificable perquè hi ha dos forats de subjecció i una ampliació del GPIO de 8 potes sense terminals) permet una ampliació del GPIO soldant uns terminals a P5. Els avantatges de tenir aquest connector soldat són : 1) Tenir accés a un segon canal I2C (sempre i quan no tinguem previst per servir la càmera que es connecta a S5) i 2) tenir accés directe als senyals RTS i CTS de la UART.

Rpi with P5
Rpi without P5

    P2 és el port de comunicació sèrie mitjançant UART. Es pot configurar aquest port per a que Raspberry Pi actui com a mestre o com esclau. Aquesta configuració es fa mitjançant jumpers. Per a una comunicació directa sense control de flux es pot configurar com a mestre posant els jumpers a RX_A i TX_A i si es vol configurar com a esclau a RX_B i TX_B. Si és menester un control de flux per maquinari, la configuració com a mestre es fa posant els jumpers a CTS_A i RTS_A i per a funcionar com esclau a CTS_B i RTS_B. Per a poder treballar amb CTS i RTS directament cal tenir soldat el connector P5 a la Raspberry Pi. En cas de no tenir soldats els terminals de P5 (o tenir la primera revisió de Raspberry Pi) es poden forçar els nivells de les potes corresponents a I2C0_SCL i I2C0_SDA mitjançant jumpers.

3Bpi - jumpers 3Bpi jumpers PCB


3Bpi - P2 P3 P4 Sch
3Bpi - P2 P3 P4 picture

    P3 pot actuar com un port d'entrades/sortides, com a connexió d'I2C0 (amb P5 soldat i sense emprar S5 de la càmera) o com a SPI3 que mitjançant la selecció de CS0 o CS1 pot controlar dos xips SPI esclaus (per exemple una pantalla tàctil resistiva on un xip SPI controla la pantalla i l'altre la part tàctil).
   
   
P4 pot actuar com un port d'entrades/sortides o una part d'ell com a controlador d'un bus TWI (I2C_0 a la primera versió de la Raspberry Pi i I2C_1 a la segona versió) i una altra part pot controlar un xip SPI fent servir SPI4.

Vídeo de presentació de la 3Bpi:
 

Codi de mostra emprat al vídeo: : p4v2_01.c

Raspberry Pi emprant 3Bpi i set03_03 :

Codi emprat al vídeo : twiDetect.c, twi01.c


Utilització dels dos busos I2C a la Raspberry Pi
connectada a set01_05 i set03_03:Exemples de connexió sèrie emprant set01_03 i set01_05 :

set05_08 - 3Bpi - Serial connection

    Configuració del port sèrie a la Raspberry Pi : : setRs232up.html

set05_08 - 3Bpi - Silk
set05_08 - 3Bpi - Comp
set05_08 - 3Bpi - Sold

Aquest disseny es basa en la idea de l'article d'en Jim Hagerman de Nokia Mobile Phones a San Diego, Califòrnia, amb títol "Two Transistor Form Bidirectional Level Translator".

twitter
youtube
Creative Commons License Avís legal eCat