Adaptador LCD


Placa 0519


set0519


Esquema :
0519_sch


set0519


Arxius de disseny en Kicad de l'adaptador LCD (placa 0519 d' electronics.cat)

twitter
youtube
Creative Commons License Avís legal eCat