Adaptador a mòduls H


Placa 0520


set0520


Esquema :
0502_sch

Connexió a 2 mòduls H i a 4 motors :

0520_4M


Bits als 2 mòduls H :
0520_2H

Arxius de disseny en Kicad del mòdul H (placa 0520 d' electronics.cat)

twitter
youtube
Creative Commons License Avís legal eCat