nano-eCat


Placa 0101 v4


0101_00


Esquema :
0101_sch

Disposició de pins de l'Arduino Nano :
Arduino Nano Pinout

Disposició de pins del nano-eCat per funció :
0101_02

Disposició de pins del nano-eCat per pins d'Arduino :
0101_03


Arxius de disseny en Kicad del nano-eCat (placa 0101 v4 d' electronics.cat)

twitter
youtube
Creative Commons License Avís legal eCat