USB/UART/I2C


Placa 0105 v4


set0105


Esquema :
0105_sch


set0105


Arxius de disseny en Kicad de l'USB/UART/I2C (placa 0105 d' electronics.cat)

twitter
youtube
Creative Commons License Avís legal eCat